697
Reageren
Zoekvraag: 
Informatie, personen, locatie, advies
Geluidskunst in het Rijsterbos
15 augustus 2018 tot 15 oktober 2018
Projectomschrijving: 

Lûd, 
een unieke expositie van geluidskunst op een prachtige locatie, het Rijsterbos. Maar liefst 16 beroemde geluidskunstenaars uit binnen- en buitenland vertellen op een bijzondere manier de verhalen die leven in en rond het Rijsterbos. Ook is er een randprogramma met presentaties en educatieprogramma.
Op diverse locaties laten kunstenaars bezoekers zien en ervaren wat geluidskunst inhoudt. 

Onderbouwing van je project: 

Kunstenaars werken al heel lang met geluid. Toch is geluidskunst een vrij recent fenomeen.
Als aparte categorie binnen de beeldende kunst bestaat ze pas sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw. Over het algemeen wordt geluidskunst gezien als een deel van de (post-) conceptuele kunst van nu. Geluid is meer dan materiaal of medium alleen, het moet gezien worden binnen een breder tekstueel, conceptueel, sociaal en politiek verband. In die zin gaat geluidskunst altijd om de betekenisgeving binnen een bepaalde context of cultureel bepaalde situatie. 
De bijzonderheid en kracht van ons plan voor een tentoonstelling van geluidswerken in het Rijsterbos is dat deze niet binnen de beschermende muren van een galerie of een museum plaatsvindt. Aan de deelnemende kunstenaars zal gevraagd worden een (geluuids-)werk te maken dat afgestemd is op de situatie van het Rijsterbos. De kunstenaars die een bestaand werk zullen leveren, zullen worden geselecteerd op grond van de bestaande context en de verhalen die dit bos vertelt. Daarnaast wil deze tentoonstelling een beeld geven van de enorme diversiteit van de geluidskunst. Sommige kuntenaars zullen uitgenodigd worden vanwege het talige, verhalende aspect van hun werk en anderen zullen uitgenodigd worden vanwege antropologische of sociale aspecten, hun affiniteit met de natuur of hun voorliefde voor meer experimenteel geluid.
Geluidskunst gaat over het luisteren naar geluid, de beleving van dat geluid en de interactie tussen geluid en de meest uiteenlopende talige, sociale en andere betekenissen. Het Rijsterbos is niet alleen een 172 hectare groot natuurterrein, maar ook een verzameling van bijzondere verhalen: van de 17de eeuwse geldbelegging van een Amsterdamse regent tot lanceerplek van dood en verderf zaaiende V2-wapens in de Tweede Wereldoorlog. Dit maakt van dit bos een bijzondere lap grond in Friesland en een zeer tot de verbeelding sprekende plek, die ook kunstenaars genoeg stof tot nadenken zal geven. Hun werk zal in de nazomer van 2018 niet alleen over het Rijsterbos gaan, maar ook over haar geschiedenis. Deze tenttoonstelling zal in meerdere opzichten over de fysieke en mentale ruimte gaan, de werkelijkheid van het bos en de ruimte in je hoofd, de ruimte tussen je oren. 
Tentoonstellingen, waarin geluid centraal staat zijn dun gezaaid. Dit geldt niet alleen voor de museale ruimte maar ook voor de ruimte daarbuiten. Daarom is dit project, waaraan veel internationale opererende kunstenaars meedoen, van nationaal belang.

Achtergrond van de cultuurmakers: 

De expositie in het Rijsterbos is een initiatief van Kunstkring Gaasterland. Zij zet de grote lijnen uit en heeft de cantacten met verschillende instellingen.
De Kunstkring Gaasterland bestaat ui een groep actieve en ervaren personen. Het bestaat uit vijf personen en zij worden bij de verschillende activiteigen ondersteund door vrijwilligers. Vele exposities en andere evenementen zijn al door de Kunstkring georganiseerd. In 2017: de 8e Kunstmarkt in het centrum van Balk. Deze markt is inmiddels uitgegroeid tot de grootste in zijn soort in Noord Nederland en trekt vele duizenden bezoekers. 
Ook heeft de Kunstkring al vele andere culturele activiteiten georganiseerd. In 2014 bijvoorbeeld een groot Herman Gorterfestival met poëzie en een expositie beeldende kunst. Deze expositie is in 2015 in het kader van de Week van de Poëzie ook vertoond in Bergen (NH). Daarnaast een grote fotoroute door Gaasterland, een beeldentuin, een plein air in het Elfsteden-stadje Sloten, cursussen en het gehele jaar door worden er exposities in de bibliotheek te Balk georganiseerd.

Jaarlijkst is er een buitenexpositie in het centrum van Balk: 'Kunst aan het Water'. In samenwerking met de provincie Fryslân in 2017: de allereerste benoeming van 'De dichter fan Fryslân' georganiseerd.

Voor de expositie Rijsterbos heeft de Kunstkring het initiatief genomen. Na overleg met de organisatie van CH2018 is er samenwerking gezocht met Stichting Keunstwurk Fryslân te Leeuwarden. Het resultaat hiervan is dat er een werkgroep is samengesteld waarbij artistieke steun van buiten is gezocht.

Werkgroep:
Kunstkring Gaasterland: Anne Herrema - Voorzitter
                                        Jannie J. Haantjes - Buro Lud
Margaretha Cats, Keunstwurk: Ambassadeur/Adviseur
Rudy Hodel: Curator
Gerlof Hamersma: Projectcoördinator
Marga Houtman: Jr. Projectcoördinator

Contactpersoon: 
J.J. Haantjes
E-mailadres: 
kunstkringgaasterland@hotmail.com
Telefoon: 
0514-602395
Discipline: 
Beeldende kunst
Educatie
Multimedia
Muziek
Zoekvraag categorie: 
Artistiek
Communicatie
Educatie
Organisatie
Productie