Crowdfunding is een financieringsvorm met behulp van "the crowd" (het publiek).  Vele kleine donaties  te samen vormen het benodigde bedrag om een project te realiseren. Crowdfunding is meestal een onderdeel van het dekkingsplan voor een kunst- of cultuur project. Gewoonlijk worden ook nog andere financiële bronnen gezocht om het project te realiseren. Zowel particulieren als stichtingen en verenigingen kunnen gebruik maken van deze vorm van financieren.

Tegenprestatie
De culturele initiatiefnemers bieden een niet-financiële tegenprestatie in ruil voor een financiële bijdrage aan het streefbedrag. Dit kan in de vorm van een kaartje voor de première, naamsvermelding, exemplaar van de nieuwe cd of een ander, bij het project passende, tegenprestatie zijn. Vaak wordt een grotere financiële bijdrage beloond met een grotere tegenpresentatie.

Platform
Online zijn er verschillende platformen die gebruikt worden voor crowdfunding. Hier worden de projecten gepresenteerd en kunnen sponsoren veilig hun donaties doen. Er wordt overzichtelijk in beeld gebracht hoeveel de initiatiefnemer al heeft binnen gehaald en hoe lang de looptijd nog is.

Kunst & Cultuur
Een aantal platformen hebben een specifiek doel. In Friesland wordt voor kunst en cultuur veel gebruikt gemaakt van voordekunst.nl.  Dit is een groot non-profit cultureel crowdfunding platform waar meer dan 80% succesvol het doelbedrag behaalt. Keunstwurk  is voor Friesland de partner van voordekunst.nl .  

Ga naar VoordeKunst.nl

Campagne
Crowdfunding vraagt om een actieve, ondernemende houding van de initiatiefnemers. Zij worden gestimuleerd om aantrekkelijke tegenprestaties te bedenken en hun best te doen hun boodschap over te brengen op een breed publiek. Donateurs komen niet vanzelf op een crowdfunding platform. Projecthouders moeten actief werven om bezoekers te verleiden het platform te bezoeken. Daarom is het verstandig om voor de campagne  al een breed online netwerk te hebben opgebouwd.

Draagvlak
De campagne dient zowel als promotie voor de crowdfunding,  als een vorm van marketingstrategie.  Geworven donateurs zullen ambassadeurs worden  voor het project of evenement.  Door sympathisanten regelmatig op de hoogte te houden,  ontstaat er een vorm van community building. Het behalen van het streefbedrag zal ook naar andere financiers een signaal zijn dat er veel draagvlak is voor het project. 

Crowdfunding, iets voor jou?
In de kennisbank op deze website lees je meer over het inzetten van crowdfunding voor projecten, opzetten van een campagne en andere crowdfunding platformen. Ga naar de kennisbank.