94
Reageren
Zoekvraag: 
We zoeken musici die opnames willen maken van muziek gemaakt door (ex)cliënten uit de psychiatrie en daar vervolgens een mooie compositie van maken.
Panoramix
01 juni 2018 tot 01 september 2018
Projectomschrijving: 

De stichting Panorama FryslânFraneker 2018 heeft een initiatief genomen om een panorama te laten schilderen door (ex) psychiatrische cliënten samen met kunstenares Baukje Spaltro op het terrein van de Geestelijke Gezondheidszorg Friesland (GGZ-F) in Franeker. Het panorama zal onder de naam Inside/Out gepromoot worden. 
Het cirkelvormig Inside/Out Panorama is een landschap van stemmingen, dat het spanningsveld tussen de innerlijke - en de buitenwereld verbeeldt. De binnenwereld is de persoonlijke waarneming van de cliënt aangaande het landschap en wordt verwerkt in beeld, taal en klank. Er komen geschilderde elementen, persoonlijke citaten en muziek. Het eindresultaat is een geschilderde weergave van het Friese landschap, waarin geprojecteerde citaten dwarrelen.
De bezoeker zal verrast worden door sfeermuziek en projecties van quotes in het Panorama. Deze quotes zullen worden verzameld o.a. door mensen van het herstelcentrum van de GGZ-Friesland (ervaringsdeskundigen). Hier kunnen tal van mensen aan mee doen.
Doelstellingen:
1. Een artistieke bijdrage leveren aan Culturele Hoofdstad 2018 door een professionele kunstenaar samen met mensen uit de psychiatrie een panoramaschildering te laten maken en deze open te stellen voor publiek (mei - augustus 2018)
2. Samenwerking in gang zetten tussen de kunstenaar en (ex)cliënten uit de psychiatrie waarbij over en
weer inspiratie ontstaat om de innerlijke beleving van het landschap ‘mental landscapes’ artistiek te verbeelden.
3. Voor (ex)cliënten uit de psychiatrie een proces van zingeving mogelijk te maken door hen te laten participeren in een gezamenlijk schilder/muziekproject en hiermee hun gevoelens van eigenwaarde en zelfvertrouwen te bevorderen en latente talenten een kans te geven.
4. Bezoekers een belevingservaring te laten opdoen die hen dichter brengt bij de leefwereld van de mensen met een psychiatrische aandoening, en daarmee een blijvende verandering in gang te zetten ten aanzien van de-stigmatisering.
De algehele leiding en het financieel beheer is in handen van het Stichtingsbestuur. Om het geheel in goede banen te leiden zijn teams samengesteld: een zingevend - en artistiek team, een ontwerp/bouwteam, een expositie- en een pr-communicatieteam.
We worden ondersteund door een Raad van Advies en een Comité van Aanbeveling (zie website). We
werken samen met project- en evenementenbureaus. We hebben plezierig en coöperatieve contacten met de GGZFriesland, de gemeente Franeker, de Provincie Friesland, de werk- en dagbesteding van de GGZ (Mind Up) en de organisatie van de Culturele Hoofdstad 2018.
We gaan ervan uit dat niet alleen bezoekers uit Friesland, maar ook elders uit Nederland en Europa
nieuwsgierig worden en het panorama zullen bezichtigen.

Crowdfunding: 

Donateurs kunnen hun bijdrage geven via onze website: www.panoramafraneker.nl

Contactpersoon: 
Thea Gerritsen
E-mailadres: 
panoramafraneker@gmail.com
Telefoon: 
0511431553
Discipline: 
Beeldende kunst
Muziek
Zorg & Welzijn
Zoekvraag categorie: 
Artistiek