193
Reageren
Zoekvraag: 
Wij zoeken gelicenseerde radiozendamateurs die ons kunnen helpen om met, speciaal voor dit radioevenement aangevraagde roepletters, radioverbindingen gedurende het jaar 2018 te maken. Tevens zoeken wij sponsoren die ons op financieel en/of materieel vlak kunnen helpen. Mensen die ons kunnen helpen bij het uitvoeren en meedenken van ons project kunnen zich ook melden.
Het verbinden van mensen.
01 januari 2018 tot 31 december 2018
Projectomschrijving: 

Door middel van ons project HAMECC2018,  willen wij in het jaar 2018, radiozendamateurs wereldwijd informeren over Friesland en de Friese 11-steden in het bijzonder. Ons project sluit perfect aan bij het centrale thema van KH2018; Verbinding van mensen.

Wij gaan dit bereiken door een 11-stedenmarathon te organiseren, uitgevoerd door de Friese radiozendamateurs, voor de radiozendamateurs wereldwijd. Met dit speciale evenement is een Award (oorkonde) met plaquette aan te vragen.

 

Hoe gaat dit in zijn werk?

De +/- 400 gelicenseerde Friese radiozendamateurs kunnen thuis of vanuit de Blokhuispoort in Leeuwarden hun radioverbindingen maken. Hiervoor zal in het KH2018 informatiecentrum in de Blokhuispoort een tijdelijk radiostation worden opgesteld. Dit ter promotie van het project, de voortgang en de radiohobby.

Zij gebruiken iedere  maand speciale roepletters om verbinding te zoeken met radiozendamateurs wereldwijd.  Roepletters zouden bijvoorbeeld kunnen zijn; PF2018SLO. Dit betekent dat de 11-stedenstad Sloten actief is. Een volgende maand zou PF2018HAR, Harlingen actief kunnen zijn. Elke maand dus een andere 11-stedenstad actief. In december 2018 zullen alle roepletters van de 11-steden actief zijn.

De radiozendamateurs die geïnteresseerd zijn kunnen deze roepletters verzamelen door een verbinding via de radiozender te maken met het Friese radiostation. Elke verbinding wordt beloond met een zogenaamde QSL-kaart. Dit is een soort aanzichtkaart die wij speciaal laten drukken en versturen met daarop de gegevens van het gebruikte radiostation en natuurlijk de informatie over het Friese evenement of de 11-stedenstad van die bewuste maand. Tevens is er ruimte op de kaart voor vermelding van namen van sponsoren en bedrijven die ons project op andere wijze steunen.

Gedurende het jaar 2018 kunnen de radiozendamateurs de gebruikte roepletters verzamelen. Als alle roepletters verzameld zijn kunnen ze het felbegeerde Award aanvragen. Deze vorm van een radio-marathon is een populaire bezigheid onder de radiozendamateurs. We verwachten dan ook wereldwijd een groot aantal deelnemers.

Crowdfunding: 

Stichting HAMECC2018 doet niet aan crowdfunding. Wij proberen de Friese gelicenseerde radiozendamateurs enthousiast te krijgen om hun medewerking te verlenen aan ons project. Dit kan zowel financieel als materieel. Maar ook bieden we hen de mogelijkheid om actief mee te werken aan de 11-stedenmarathon. We starten in de tweede helft van 2017 met een voorlichtingsronde over het project bij de Friese radioclubs. Ook wordt er gekeken of ons project fondsen aanspreekt en dat zij bereid zijn om ons daarom financieel te ondersteunen.

Onderbouwing van je project: 

In het najaar van 2013 zijn wij begonnen met het brainstormen over het organiseren van een dergelijk project tijdens het jaar 2018. Er zijn vervolgens diverse gesprekken gevoerd met mensen van de KH2018 organisatie. Wij hebben voor ons project de Stichting HAMECC2018 opgericht. Om voortgang in het project te houden hebben we ons geinformeerd bij KH2018 en STIPE en zijn er workshops gevolgd om met de opgedane kennis verder te kunnen. Inmiddels zijn er al enkele privépersonen en verenigingen die ons op financieel gebied ondersteuen, maar wij zoeken hiervoor verder. Het promoten van Friesland in het jaar 2018 kan prima via de radiozendamateurs gebeuren. Zij hebben een bereik dat zich uitstrekt over de gehele wereld. De communicatie zal hoofdzakelijk in het Engels-, Nederlands en het Fries gevoerd worden. Het bereik van de radiozendamateurs moet niet onderschat worden omdat zij op verschillende frequentiebanden actief mogen zijn. Er zal gebruik worden gemaakt van diverse modes, denk aan; spraak, digitale mode en de morsecode. Deze laatste mode is inmiddels al uitgeroepen tot immaterieel cultureel erfgoed, er zijn echter nog vele radiozendamateurs die de kunst van de morsecode nog verstaan. Vanuit het infocentrum van De Blokhuispoort zullen de vorderingen life te volgen zijn en vrij te bezichtigen voor de bezoekers en geïnteresseerden. Daar zal namelijk een tijdelijk radiostation worden opgericht. Via de social media en onze website zullen de vorderingen van de verbindingen ook te volgen zijn voor de buitenwereld.

Achtergrond van de cultuurmakers: 

Wij zijn een vijftal gelicenseerde Friese radiozendamateurs, die gedurende heel wat jaren met passie hun radiohobby beoefenen. Het is een gemixt gezelschap, elk werkzaam in verschillende branches. Maar allen hebben we kennis van en ervaring met een dergelijke radio-marathon. Wij gebruiken tijdens het beoefenen van onze radiohobby de daarbij voorgeschreven radiocodes. Als wij ons misdragen op de aan ons toegewezen frequentiebanden, kan onze vergunning door het Agentschap Telecom worden ingetrokken. Elke deelnemende gelicenseerde radiozendamateur zal zich aan deze radiocodes moeten houden.

Contactpersoon: 
Roel Pot
E-mailadres: 
info@hamecc2018.eu
Discipline: 
Multimedia
Zoekvraag categorie: 
Communicatie
Financiën
Organisatie