1261
Reageren
Zoekvraag: 
Financiële ondersteuning om dit project van de grond te krijgen.
Gedichten van Simon Vestdijk
13 juli 2016
Projectomschrijving: 

2017 – 2018 Fabels met kleurkrijt Productie voor Culturele Hoofdstad 2018. Ondersteund door o.a. De Vestdijkkring, Anton Wachterprijs, Hannemahuis en de fam. Vestdijk (o.a. samenwerking met de zoon van Simon Vestdijk). Vestdijkkring: ‘Hoe vaak horen wij niet dat Simon Vestdijk als dichter onderschat en onderbelicht is gebleven! Wij van de Vestdijkkring zien daarom verlangend uit naar de komst van de zo gevoelvolle en plastische dichtkunst uit zijn prachtige bundel Fabels met kleurkrijt. Dat deze gedichten getoonzet zijn en vertolkt worden door de musicus die de eretitel 'Friese troubadour' is toegedicht, is dan nog een extra bonus. Bij verschijning zal er in de Vestdijkkroniek zeker aandacht voor zijn.’ Geart de Vries (voorzitter Anton Wachter-prijs, Vestdijkliefhebber en bestuurslid van de Poëzieroute Leeuwarden): ‘Vestdijks poëzie is in Leeuwarden eigenlijk alleen nog zichtbaar in de Poëzieroute die door de stad loopt. Het gedicht ‘Kwijnende liefde’ is gebeiteld in één van de stenen van de route en ligt bij de Westerplantage. Daarom is het zo verheugend dat Jankobus Seunnenga een keuze uit de gedichten voor het voetlicht brengt met het oog op 2018. De gedichten uit Fabels met kleurkrijt lenen zich hier goed voor. Op deze manier zal het poëtische werk van de schrijver die precies honderd jaar geleden (van 1915 tot 1917) op de RHBS aan het Zaailand zat, en hier ook inspiratie opdeed voor enkele van zijn tientallen romans, voor een breder publiek op een aantrekkelijke manier toegankelijk worden gemaakt.’ Hugo ter Avest (directeur Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie): ‘Hoe passend is het om gedichten van Simon Vestdijk (Harlingen 1898-Utrecht 1971) op muziek te zetten en ten gehore te brengen. Immers deze belangrijke schrijver, die zo gevormd is door zijn jeugd in Friesland, was niet alleen schrijver maar ook musicoloog. Wat kun je postuum nou nog meer wensen? Jankobus Seunnenga verdiept zich in Vestdijks gedichten, zet ze op toon en vertolkt ze op een indringende manier. Hogere kunst wordt op deze manier voor een breed publiek toegankelijk gemaakt en een literaire en muzikale noot toegevoegd aan het brede Spectrum van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, het Leeuwarden waar Vestdijk zijn HBS voltooide. Het Hannemahuis biedt in 2018 graag een podium aan Seunnenga. Aan Vestdijk wordt in de Vestdijkkamer een permanent podium gegund.’ Inhoud de 15 gedichten uit de bundel ‘Fabels met kleurkrijt’ van Simon Vestdijk uit 1938 op muziek zetten (is klaar), opnemen en uitbrengen op cd met een mooi verzorgd boekje waarin de gedichten staan. De fam. Vestdijk heeft toestemming gegeven voor het project. Als het product klaar is, is het de bedoeling om in 2018 te gaan optreden in o.a. culturele centra, musea, bibliotheken en kerkjes. Ook zijn er plannen voor een clip. Een aantal gedichten wordt door Abe de Vries in het Fries vertaald. Kees Fens schreef in de Volkskrant over de bundel: ‘In 1938 publiceerde Vestdijk de kleine dichtbundel Fabels met kleurkrijt. Vijftien fabels staan erin, alle zes vierregelige strofen lang. De bundel hoort klassiek te zijn in de Nederlandse literatuur. Hij is dat niet geworden; zelfs het mooiste gedicht eruit, de eerste fabel, heeft die status van onvergankelijkheid of onaantastbaarheid niet gehaald’. Planning Opnames voorjaar 2017. Cd uitbrengen najaar 2017. In 2018 optredens verzorgen. Samenwerking: voor dit project werk ik o.a. samen met Dick Vestdijk (muzikant/zanger/familie van …), Sjoukje Bloem (Friestalige zangeres), Arno Bakker (muzikant: De jongens Driest/Orgel vreten/Maison du Malheur). Achtergrondinformatie Simon Vestdijk is één van de bekendste en beroemdste Nederlandse schrijvers, die in Harlingen geboren is en in Harlingen en Leeuwarden naar school ging. Hij is de enige Nederlandse schrijver die een aantal keren genomineerd is voor de Nobelprijs voor de literatuur. http://vestdijk.com/levensloop/ De in Leeuwarden geboren Jankobus Seunnenga heeft veel ervaring met het op muziek zetten van gedichten. Zijn cd ‘Uit angst voor de holheid’ werd landelijk zeer lovend ontvangen, net als zijn cd met gedichten van ‘Louis Couperus (zie bijlage met biografie van Jankobus Seunnenga). Hier een link naar een door Seunnenga op muziek gezet gedicht van Simon Vestdijk: https://www.youtube.com/watch?v=R2Kt0mCeW7A https://www.youtube.com/watch?v=Z-SxMea6Xys Kosten (indicatie): • Aanloopkosten (o.a. oefenen, overleg) € 150,00 • Cd-opnames - € 2000,00 • Cd maken met boekwerk (500 stuks) - € 1200,00 • Videoclip - € 500,00 • Muzikanten inhuren - € 300,00 • Friese vertaling van een paar gedichten € 400,00 Het is nog mooier om de cd in een echt boek te doen, maar dit betekent wel extra kosten. Recensies van cd’s met op muziekgezette gedichten. De pers over zijn cd ‘Uit angst voor de holheid’ (2009) Trouw: Toonzetten van poëzie is weinigen gegeven. De Friese troubadour Jankobus Seunnenga flikt het hem op zijn eerste solo-cd. En dan te bedenken dat zijn muzikale loopbaan wortelt in drieste punkpop (Kobus gaat naar Appelscha) en vermetele folk (Pigmeat). Misschien ligt juist hier de basis van zijn vermogen om emoties direct in de kern te treffen. Gestript van wollig intellectualisme en stroperig sentiment, verklankt hij lyrisch lekker bekkende, Nederlandstalige poëzie van in Friesland geboren dichters: Slauerhoff, Piet Paaltjens, Vestdijk, Theun de Vries, Pieter Jelles Troelstra. Soms is de muziek stemmingsversterkend dan juist relativerend, versvoetvolgend in puntige frasen of in kleurrijk contrast met het woord. De minimale begeleiding is intiem geregistreerd met op de voorgrond de heldere dictie van een warme tenor. Tip: lees alvorens te luisteren de teksten in het cd-boekje hardop over een strak ritme. Wedden dat je vastloopt? AS New Folk Sounds: Al vaak genoeg werden gedichten op muziek gezet, maar zelden kwam het eindresultaat zo vanzelfsprekend over als bij Jankobus Seunnenga. Leeuwarder Courant: Een mooie plaat, voor liefhebbers van poëzie én muziek. Platomania: Jankobus heeft hard en smaakvol werk geleverd en het resultaat mag gehoord worden. Dagblad Van Het Noorden: Muzikaal roept het resultaat herinneringen op aan troubadours als Joop Visser, Boudewijn de Groot en Cornelis Vreeswijk, toen Nederlandstalige pop nog hetzelfde was als kleinkunst en er heel veel eigen woorden in een liedje gingen. Woest en Ledig: Meest verrassend zijn Conflict van Martin Veltman en Verschil in aard van Gysbert Japicx & D.A. Tamminga. Zou er in Drenthe en Groningen ook zoiets mogelijk zijn? De pers over zijn cd ‘Melodie: Gedichten van Couperus’ (2013) De Telegraaf: Louis Couperus is het bekendst door zijn romans zoals Eline Vere. Dat hij ook dichtte (hij debuteerde met Een lent van vaerzen in 1883), is minder bekend. Prachtig dat dan ook Jankobus Seunnenga (eerder bekend als punker in de band Kobus gaat naar Appelscha) in dit Couperusjaar een aantal gedichten op troubadourmelodieën heeft gezet. Ze dringt beter door, die wat vreemde absurdistische poëzie, met de bijna nuchtere intonatie van Seunnenga. In de vier sonnetten in Alba (geïnspireerd op werk van de met hem bevriende beeldhouwer Pier Pander) hoor je als het ware het beeld voor je. Inspirerende cd. Musicfrom.nl: De kleinkunstenaar Seunnenga maakt het zichzelf over het algemeen niet al te makkelijk. Creatieve, maar ingewikkelde arrangementen met niet alledaagse melodieën, zijn kenmerkend in zijn stijl. Daarbij past wel een beetje de uitdaging om een tiental gedichten in oud-Nederlands op muziek te zetten. De poëzie van Couperus leent zich er niet direct voor, zou je zeggen bij een eerste leesbeurt. En dat zal ongetwijfeld alleskunner Jankobus Seunnenga extra gemotiveerd hebben om er een bijzonder project van te maken. En we moeten zeggen dat dit ook zeker gelukt is. Jankobus weet op een fraaie manier een prachtig muzikaal kleurenpallet achter de woorden van Couperus te leggen. Met name de vier sonnetten 'Alba I-IV' zijn bijzonder geslaagd in opzet. Zonder het geheel over te produceren, weet Jankobus het knap aan te kleden en met zijn eigenzinnige zang krijgen de teksten de lading die de woorden van Couperus absoluut verdienen. Revolver’s Lust for life: Het is geen eenvoudige klus om de door hem gehanteerde complexe aaneenschakeling van woorden van een toepasselijke melodie te voorzien. Maar Seunnenga slaagt er met vlag en wimpel in. Zijn melancholieke stemgeluid en ingetogen gitaarspel zijn daar zeker debet aan. Melodie is een mooie kennismaking met het minder bekende werk van Couperus door een talentvol muzikant uit de Friese hoofdstad. Friesch Dagblad: Seunnenga bevrijdt beelden uit hun verschoten archieven en geeft nieuwe adem aan een klassieke stem. Leeuwarder Courant: Zijn bewerkelijke melodielijnen passen mooi bij de gemaniëreerde taal van Couperus, zodat dit een prettig totaalpakket is geworden. Dagblad van het Noorden: Na Uit angst voor de holheid en Jantje huilt, Jantje lacht al met al wederom een fijn project van de handzame troubadour Seunnenga.

Achtergrond van de cultuurmakers: 

Biografie Jankobus Seunnenga ‘Poëet en droogkloot’ ‘De muziek komt meteen aan. Een vleugje Angelsaksische ballade, een zweem Brel, een scheut Oost-Europa: het past allemaal wonderwel bij de sierlijke teksten’. Dit schreef het Friesch Dagblad n.a.v. het uitkomen van de cd ‘Melodie: Gedichten van Couperus’ (2013). Sinds Jankobus Seunnenga in 2009 solo is gegaan, heeft hij een aantal prachtige en door de pers zeer goed ontvangen cd’s gemaakt. Deze Friese oerpunker, die in 2012 het ‘Dreents Liedtiesfestival’ won, verwierf bekendheid met de band Kobus gaat naar Appelscha, door muziekkrant OOR betiteld als de beste punkband die Nederland ooit heeft gehad, en het A.D.H.D.-country- & folkduo Pigmeat. Op het ogenblik is Jankobus, naast solo-optredens en optredens met zijn band ‘Deun van Seun’, druk bezig met het schrijven van materiaal voor nieuwe projecten. Zo is hij o.a. bezig met een dichtbundel van Simon Vestdijk op muziek te zetten en samen met dj Kees van Hondt liedjes aan het opnemen. Zoals een krant al schreef (zie onder): ‘Seunnenga blijft zowel live als op cd onnavolgbaar stuiteren tussen ernst en luim’. Live zie je dat ook in de variatie van optredens. De ene keer staat hij met een 12-mans blaasorkest op Lowlands (Festa Orkesta) te spelen, het volgende optreden is solo in een huiskamer en dan opeens een tournee van 11 optredens met Nick Lowe langs alle mooie concertzalen van Nederland. Het Dagblad van het Noorden schreef n.a.v. een optreden: ‘In Seunnenga valt een Drs. P.- achtige klasse te ontwaren, gebaseerd op een droogkomische presentatie van ontroerend-absurdistische liedjes’. Dit jaar staat Seunnenga voor de 6e keer op Lowlands. 2009: cd ‘Uit angst voor de holheid’ 2012: cd ‘Jantje huilt, Jantje lacht’ 2013: cd ‘Melodie: Gedichten van Couperus’ 2013: cd-single ‘Een lied van een lid van de Kerstkapclub’ 2015: cd-single ‘Joran (hij die er nog is….)’ De pers over zijn cd ‘Melodie: Gedichten van Couperus’ (2013) De Telegraaf: Louis Couperus is het bekendst door zijn romans zoals Eline Vere. Dat hij ook dichtte (hij debuteerde met Een lent van vaerzen in 1883), is minder bekend. Prachtig dat dan ook Jankobus Seunnenga (eerder bekend als punker in de band Kobus gaat naar Appelscha) in dit Couperusjaar een aantal gedichten op troubadourmelodieën heeft gezet. Ze dringt beter door, die wat vreemde absurdistische poëzie, met de bijna nuchtere intonatie van Seunnenga. In de vier sonnetten in Alba (geïnspireerd op werk van de met hem bevriende beeldhouwer Pier Pander) hoor je als het ware het beeld voor je. Inspirerende cd. Musicfrom.nl: De kleinkunstenaar Seunnenga maakt het zichzelf over het algemeen niet al te makkelijk. Creatieve, maar ingewikkelde arrangementen met niet alledaagse melodieën, zijn kenmerkend in zijn stijl. Daarbij past wel een beetje een uitdaging om een tiental gedichten in oud-Nederlands op muziek te zetten. De poëzie van Couperus leent zich er niet direct voor, zou je zeggen bij een eerste leesbeurt. En dat zal ongetwijfeld alleskunner Jankobus Seunnenga extra gemotiveerd hebben om er een bijzonder project van te maken. En we moeten zeggen dat dit ook zeker gelukt is. Jankobus weet op een fraaie manier een prachtig muzikaal kleurenpallet achter de woorden van Couperus te leggen. Met name de vier sonnetten 'Alba I-IV' zijn bijzonder geslaagd in opzet. Zonder het geheel over te produceren, weet Jankobus het knap aan te kleden en met zijn eigenzinnige zang krijgen de teksten de lading die de woorden van Couperus absoluut verdienen. Revolver’s Lust for life: Het is geen eenvoudige klus om de door hem gehanteerde complexe aaneenschakeling van woorden van een toepasselijke melodie te voorzien. Maar Seunnenga slaagt er met vlag en wimpel in. Zijn melancholieke stemgeluid en ingetogen gitaarspel zijn daar zeker debet aan. Melodie is een mooie kennismaking met het minder bekende werk van Couperus door een talentvol muzikant uit de Friese hoofdstad. Friesch Dagblad: Seunnenga bevrijdt beelden uit hun verschoten archieven en geeft nieuwe adem aan een klassieke stem. Leeuwarder Courant: Zijn bewerkelijke melodielijnen passen mooi bij de gemaniëreerde taal van Couperus, zodat dit een prettig totaalpakket is geworden. Dagblad van het Noorden: Na Uit angst voor de holheid en Jantje huilt, Jantje lacht al met al wederom een fijn project van de handzame troubadour Seunnenga. De pers over zijn cd ‘Uit angst voor de holheid’ (2009) Trouw: Toonzetten van poëzie is weinigen gegeven. De Friese troubadour Jankobus Seunnenga flikt het hem op zijn eerste solo-cd. En dan te bedenken dat zijn muzikale loopbaan wortelt in drieste punkpop (Kobus gaat naar Appelscha) en vermetele folk (Pigmeat). Misschien ligt juist hier de basis van zijn vermogen om emoties direct in de kern te treffen. Gestript van wollig intellectualisme en stroperig sentiment, verklankt hij lyrisch lekker bekkende, Nederlandstalige poëzie van in Friesland geboren dichters: Slauerhoff, Piet Paaltjens, Vestdijk, Theun de Vries, Pieter Jelles Troelstra. Soms is de muziek stemmingsversterkend dan juist relativerend, versvoetvolgend in puntige frasen of in kleurrijk contrast met het woord. De minimale begeleiding is intiem geregistreerd met op de voorgrond de heldere dictie van een warme tenor. Tip: lees alvorens te luisteren de teksten in het cd-boekje hardop over een strak ritme. Wedden dat je vastloopt? AS New Folk Sounds: Al vaak genoeg werden gedichten op muziek gezet, maar zelden kwam het eindresultaat zo vanzelfsprekend over als bij Jankobus Seunnenga. Leeuwarder Courant: Een mooie plaat, voor liefhebbers van poëzie én muziek. Platomania: Jankobus heeft hard en smaakvol werk geleverd en het resultaat mag gehoord worden. Dagblad Van Het Noorden: Muzikaal roept het resultaat herinneringen op aan troubadours als Joop Visser, Boudewijn de Groot en Cornelis Vreeswijk, toen Nederlandstalige pop nog hetzelfde was als kleinkunst en er heel veel eigen woorden in een liedje gingen. Woest en Ledig: Meest verrassend zijn Conflict van Martin Veltman en Verschil in aard van Gysbert Japicx & D.A. Tamminga. Zou er in Drenthe en Groningen ook zoiets mogelijk zijn? De pers over zijn cd ‘Jantje huilt, Jantje lacht’ (2012) Revolver’s Lust for Life: Seunnenga is een woordkunstenaar, daar laat dit album geen onduidelijkheid over bestaan. In liedjes als Verloren Vergezicht, Ik Schep Netjes en Malligheid Zonder Bodem steekt hij zelfs Drs. P naar de kroon. Seunnenga is ook in staat te ontroeren, zeker als hij zingt over de meisjes uit lang vervlogen dagen. Dan is zelfs ieder gitaarakkoord raak. Maar vervolgens weet de Leeuwarder met absurde en knotsgekke liedjes alles weer te relativeren. Huilen en lachen dus met deze plaat. Precies zoals de titel zegt. Friesch Dagblad: Schizofrene verzameling van een taalvirtuoos. Seunnenga blijft onnavolgbaar stuiteren tussen ernst en luim. MusicFrom.nl: ‘Jantje huilt, Jantje lacht’ is een al evenzo opvallende titel als dat het album zelf is. Jankobus Seunnenga heeft misschien wel een van de meest bijzondere platen van het jaar gemaakt. Vanaf het eerste liedje hang je aan zijn lippen om geen woord van zijn korte verhaaltjes te missen. 'Jantje Huilt, Jantje Lacht' is een cd vol anekdotes en leuke beschouwingen. Voor meer informatie: j.seunnenga@upcmail.nl / 058 8440557 / www.seun.nl

Contactpersoon: 
Jankobus Seunnenga
E-mailadres: 
j.seunnenga@upcmail.nl
Telefoon: 
0588440557
Discipline: 
Literatuur
Muziek
Zoekvraag categorie: 
Financiën

Reacties

graag breng ik de cd onder de aandacht van de leden van de Vestdijkkring. even contact? 0654637379 Kees Meekel (penningmeester Vestdijkkring)...