409
Reageren
Zoekvraag: 
Verslag De tael van et hatte
Ter Idzard 2018
05 oktober 2018 tot 07 oktober 2018
Projectomschrijving: 

Doelstellingen van ons project:
De band met het kerkje en de interesse in de historie en taal uit eigen streek versterken.
Dorpsgenoten de mogelijkheid bieden, actief deel te nemen aan culturele activiteiten en talent ontwikkelen.
Een aanzet geven tot meer cultuurbeleving in onze dorpen en nieuwe initiatieven in de toekomst.

Band met het kerkje, taal en historie.
Tijdens Tsjerkepaad ontvingen we veel inwoners uit De Drie Dorpen en daarbuiten.
Het epitaaf van Van Idzerda, gaf ons de sleutel tot een stuk geschiedenis, dat nauwelijks bekend was. Dit stuk erfgoed wordt nu met andere ogen bekeken. In het spel op 5 en 6 oktober kwam de historie d.m.v. de Stellingwerfse teksten van Johan Veenstra tot leven.
Het publiek heeft ons kerkje op 5 en 6 oktober op een bijzondere manier mogen ervaren. Muziek, poëzie, spel, lichtobjecten en foto installatie in de kerk, maakten veel indruk.
We hebben daarmee een nieuwe beleving van de kerk en de historie bewerkstelligd, die naar wij hopen, een blijvende herinnering achterlaat. We verwachten dat hierdoor de interesse in culturele activiteiten in het kerkje een nieuwe impuls heeft gekregen.

Zie voor het complete verslag de download

Onderbouwing van je project: 

Actief bezig zijn met Stellingwerfs
Het actief bezig zijn met taal, heeft veel aandacht gekregen, allereerst door de taalworkshop.
De teksten en gedichten over ´thuus´, werden met veel belangstelling gelezen.
In het spel werd het Stellingwerfs van Johan Veenstra tot leven gebracht door acteurs, waarvan het merendeel het Stellingwerfs niet van jongs af aan mee had gekregen. Zij hebben enorm hun best gedaan om ´de tael´ onder de knie te krijgen en de teksten te doorvoelen. Het was ook waardevol dat er contact gemaakt werd tussen van oorsprong Stellingwervers en nieuwkomers. De spelers hebben de aandacht voor en waarde van de streektaal op een geweldige manier overgebracht op het publiek, waardoor het bewustzijn van eigen taal en de waardering daarvoor is versterkt.

Contactpersoon: 
Marian Dirksma
E-mailadres: 
stipe@keunstwurk.nl
Discipline: 
Muziek
Taal
Theater
Zoekvraag categorie: 
Overig