Op maandag 24 oktober a.s. organiseert de gemeente Ferwerderadiel i.s.m. KH2018 en Keunstwurk een ‘Ynspiraasjejûn Leeuwarden-Fryslân 2018’ in het Bezoekerscentrum in Hegebeintum. Doel van deze bijeenkomst is om verenigingen, stichtingen en andere organisaties in Ferwerderadiel die zich bezighouden met kunst en cultuur te informeren over de mogelijkheden om in 2018 een activiteit of project te organiseren.
In de bijlage vindt u de uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Meld u dan vóór 17 oktober a.s. aan bij de gemeente Ferwerderadiel door een e-mail te sturen naar s.de.boer@ferwerderadiel.nl.
Kent u/ken jij nog anderen die ook geïnteresseerd zijn in het bijwonen van deze ynspiraasjejûn? Attendeer ze op deze avond!