Vanaf 1 september 2017 zijn vier regiomakelaars aan de slag voor het Mondriaan Fonds. Voor de regio Noord (Friesland, Groningen, Drenthe) is dit Andrea Möller.

De regiomakelaars hebben een onderzoekende en stimulerende rol bij het bereiken van potentiële aanvragers, opdrachtgevers en adviseurs. Een andere taak is het signaleren van nieuwe initiatieven, doelgroepen en actuele ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Het bedoeling is dat kunstenaars, opdrachtgevers, instellingen (advies, erfgoed, collecties) en overheden beter geïnformeerd zijn over de mogelijkheden bij het fonds. Mensen kunnen Andrea Möller benaderen met hun concepten en vragen. Zij denkt dan met ze mee en kan helpen om bij het fonds goed onder de aandacht te komen.

Andrea Möller woont in Leeuwarden, de stad die in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa is en zich nu vast sterk maakt als pleitbezorger van de kunsten. ‘Kunst geeft het leven kwaliteit en verdient erkenning,’ zei Arno Brok (VVD), de Friese Commissaris van de Koning, onlangs in het tv-programma Buitenhof. Hij riep het Rijk op verantwoordelijkheid te nemen voor de kunsten, zowel via extra investeringen als door het aanstellen van een minister in plaats van een staatssecretaris voor cultuur. ‘Ik hoop dat het Rijk inziet hoe belangrijk een vitale culturele infrastructuur is, landelijk én regionaal.’

Meer informatie