Provincie Fryslân heeft nog diverse regelingen waarin nog budget zit en welke dit jaar nog besteed moeten worden.

Voor de volgende regelingen zijn nog subsidies beschikbaar. LET WEL aanvragen moeten voor 31 oktober 2017 bij de provincie zijn ingediend.
 

  • Koorbegelieding, maximaal € 1.000,--

Amateurkoaren út Fryslân dy’t ienris of twaris yn it jier in bysûnder goed konsert jaan wolle mei help fan profesjonele musisy kinne fan 19 jannewaris ôf subsydzje oanfreegje.

Betingst is dat it koar by de útfiering begelaat wurdt troch in orkest, in band, in tal spilers op ynstruminten of in tal solisten. It is fan belang dat de begeliedende muzikanten benammen profesjonals binne dy’t in oplieding hân hawwe op it konservatoarium. Naar de subsidieregeling Koorbegelieding
 

  • Culturele vernieuwing, maximaal € 5.000,--

U kunt subsidie aanvragen voor een activiteit die een inhoudelijke, programmatische, verbinding bevat tussen cultuur en een andere sector, zodat deze zichtbaar bijdraagt aan een nieuwe ontwikkeling of nieuwe verbinding tussen sectoren, zoals technologie, wetenschap en economie.
Ook kunt u subsidie aanvragen voor een activiteit die een cross-over bevat van beeldende kunst, nieuwe media of design met een andere discipline, zodat deze zichtbaar bijdraagt aan nieuwe verbindingen tussen disciplines, zoals dans, literatuur en muziek. Naar de subsidieregeling Culturele vernieuwing
 

  • Uitkoop theater en muziek, maximaal € 2.500,--

Uitkooporganisaties en culturele centra die in 2017 meerdere muziek- of theatervoorstellingen programmeren, kunnen subsidie aanvragen in de regeling Uitkoop theater en muziek.

Het doel van de regeling is dat hoogwaardige theater (of muziek)voorstellingen - die misschien niet zouden worden ingepland omdat er een risico is dat er te weinig publiek op af komt – met het extra steuntje van de subsidie toch door kunnen gaan. Naar de subsidieregeling Uitkoop theater en muziek