Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 7 mei tot en met 1 juni 2018 subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Met deze regeling helpt de provincie initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze ronde is bijna € 1,4 miljoen beschikbaar voor heel Fryslân.

Ga naar de website van de provincie Fryslân om je idee in te dienen.