Hoe hoog staat kunst en cultuur op de politieke agenda na het Culturele Hoofdstadjaar? Welke ideeën hebben politieke partijen bij de legacy? Welke tegenstellingen zijn er? En wat betekent dit voor het toekomstige provinciale beleid? Op woensdagavond 6 maart staat Dwarskijkers in het teken van cultuurpolitiek, met het oog op de komende provinciale verkiezingen. Een ‘verkiezingsdebat’ in het Natuurmuseum, georganiseerd samen met de Fryske Akademy en LF2028.

Aan de hand van de legacy thema’s – Economie en toerisme, Traditie versus vernieuwing, Artistiek klimaat en ‘Doet iedereen wel mee?’ – dagen we politici uit om kleur te bekennen! Zodat je in aanloop naar 20 maart beter je stem kunt bepalen.

Verder lezen