Donatie op Locatie is een landelijk initiatief waarbij adviseurs van VSBfonds elke laatste donderdag van de maand de regio ingaan. Ze gaan dan in gesprek met mensen die een initiatief of project met lokale of regionale impact willen starten en daarvoor een donatieverzoek tot en met € 10.000,- bij het fonds hebben ingediend. De gesprekken met de aanvragers uit Fryslân vinden plaats bij Partoer (onderdeel Mens & Maatschappij) of bij Keunstwurk (onderdeel Kunst & Cultuur).

Voor het aanvragen van een donatie kun je terecht op de website van VSBfonds. Vervolgens wordt je uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek in het kantoor van een van de regionale samenwerkingspartners. Het gesprek maakt onderdeel uit van de behandeling van het donatieverzoek en door het directe contact wordt snel tot de kern van het plan gekomen. Vervolgens krijg je binnen één werkweek bericht of jouw aanvraag wordt gehonoreerd en tot welk bedrag.

_____________________________________________________________________________

VSBfonds is een van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat sinds 1990 en het heeft elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van samenleven in Nederland. 

VSBfonds steunt iedereen die actief wil meedoen én iedereen die anderen actief uitnodigt tot meedoen met projecten die zorgen voor nieuwe verbindingen. Tussen verschillende mensen met verschillende levens. Of die zorgen voor persoonlijke groei en toegang tot nieuwe kansen en meer mogelijkheden. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving.

VSBfonds steunt met geld, maar ook met raad en daad. Dat doet het fonds op drie gebieden. Bij Mens & Maatschappij staan sociale initiatieven centraal. Bij Kunst & Cultuur gaat het om samen creëren en samen beleven. Bij Studiebeurzen helpt VSBfonds maatschappelijk betrokken studenten om in het buitenland te studeren. Daarnaast gaat het fonds actief het land in om mensen te spreken en zelf te zien en te begrijpen waar het kan helpen.

Meer info: https://www.vsbfonds.nl/donatie-op-locatie