Uit de Leeuwarder Courant van 27 februari 2018 door Rixt Oenema

Als er thuis nauwelijks geld voor eten is, wie durft er dan om balletlessen te vragen? De realiteit is dat er in veel huishoudingen met een minimaal budget geen geld overblijft voor kunstzinnige hobby’s zoals dans, toneel en muziek.

En die gezinnen, dat zijn er nogal wat, weet Henk Buith, de voorzitter (een vrijwillige functie) van de Friese afdeling van het Jeugdcultuurfonds. ,,Het gaat misschien beter met de economie, maar er zijn echt nog veel schrijnende gevallen.’’ In 2014 groeide één op de negen kinderen op in relatieve armoede. (bron: SCP Armoedesignalement 2014)

Bij het Jeugdcultuurfonds vinden ze juist: kunst en cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. Het fonds helpt kinderen tussen de vier en de achttien jaar die graag willen dansen, musiceren of toneelspelen, maar dat niet kunnen om de doodeenvoudige reden dat er geen middelen zijn.

Per kind stelt het fonds per jaar 450 euro beschikbaar. Dat bedrag is bijvoorbeeld te besteden aan contributie, een instrument of een nieuw balletpakje. Buith: ,,Het prachtige is dat cultuur is niet alleen highbrow is, maar ook voor mensen met een smalle beurs. Er is soms gêne bij de mensen, dat willen we wegnemen. Cultuur is voor iedereen.’’

Sinds de oprichting van het landelijke Jeugdcultuurfonds is het aantal kinderen dat geholpen is spectaculair gegroeid. In 2009 waren dat 147 jongens en meisjes, in 2017 bijna 10.000. In Friesland hebben vorig jaar ruim 500 jongeren een financiele bijdrage gekregen. Buith: ,,We zijn zeer ambitieus. Dat aantal willen we fors vergroten, misschien zelfs verdubbelen.’’

Om de naamsbekendheid te vergroten en de drempel te verlagen, hebben het Jeugdcultuurfonds en de organisatie van Leeuwarden-Fryslân2018 de handen ineengeslagen. De partners willen samen ,,een flinke totaalslag’’ maken, zegt Buith. Het fonds kan meeliften bij de promotie van evenementen in het kader van culturele hoofdstad, maar gaat zelf ook een aanzienlijke rol spelen. Zo is er een royaal bedrag gereserveerd waarmee het Jeugdcultuurfonds zich verbindt aan gemeenschapsprojecten door de hele provincie. ,,We willen kinderen veel actiever betrekken bij culturele evenementen.’’ Deze week wordt duidelijk welke ‘mienskips’-plannen het fonds gaat sponsoren. Buith denkt dat het er vijf of zes worden.

Het is fantastisch wat er allemaal mogelijk is, zegt Henk Buith, wanneer een kind de kans krijgt om zijn of haar talent te ontwikkelen, om het beste uit zichzelf te halen. ,,We letten goed op hoe het ze gaat. Kinderen worden zelfbewuster en zelfstandiger van cultuur. De intrinsieke motivatie neemt toe. Het worden op alle fronten krachtiger mensen.’’

Het Jeugdcultuurfonds is opgenomen in de gratis fondsendatabase van Keunstwurk https://www.keunstwurk.nl/fonds/jeugdcultuurfonds-friesland/