In 2018 jouw kunstwerk onder de brug?!

Fryslân is beroemd om zijn meren, vaarten, riviertjes en de Waddenzee. Het water vormt daarmee een onlosmakelijk onderdeel van de karakteristieke natuur van Fryslân. De bruggen en sluizen dienen als een letterlijke verbinder van de verschillende Friese gebieden. En symbolisch verbindt de brug natuur, cultuur, historie en het water met elkaar.

De Friese Milieu Federatie wil in 2018  van de bruggen een podium voor kunst maken. Door heel Fryslân vormen de kunstwerken onder de bruggen een tentoonstelling. Verbinding is het thema. Professional of amateur, jong of oud, schilder of fotograaf, dichter of beeldhouwer: iedereen mag een inzending doen.

De wedstrijd

Tot 1 oktober 2017 kun je je afbeelding of tekst insturen. De mooiste of bijzonderste werken hangen we in de zomer van 2018 onder één van de geselecteerde bruggen of sluizen in Fryslân. Een vakjury zal de werken beoordelen. Speciaal voor de wat jongere kunstenaar hebben wij een leeftijdscategorie tot 15 jaar.

Hoe werkt het?
Tot en met 1 oktober 2017 kunt u/je de afbeelding of tekst opsturen naar l.bokma@friesemilieufederatie.nl. Via de mail krijg je daarna bevestiging  van deelname. Vermeld in de mail duidelijk naam, telefoonnummer, emailadres en leeftijd (als je jonger dan 15 jaar bent). De afbeelding/tekst dient te voldoen aan de hieronder genoemde voorwaarden. Voor vragen of opmerkingen kunt u/kun jij contact opnemen via bovengenoemd emailadres.

Meer informatie/ Voorwaarden