Bovenliggende categorie: 

Provincie Fryslân

Wat betreft provinciale fondsen in Friesland kun je voor subsidie terecht bij de website van de Provincie Fryslân. Een belangrijk fonds is het Iepen Mienskipsfûns Fryslân. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp, stad of regio komen in aanmerking voor subsidie vanuit dit fonds.

Alle gemeenten in Fryslân

Alle gemeenten in Friesland hebben eigen regelingen om kunst en cultuur te subsidiëren. Om precies te weten welke regeling geldt in je woonplaats, raadpleeg je eerst de gemeentewebsite. In de Database op Stipe is er zo veel mogelijk informatie samen gebracht van gemeentelijke en provinciale subsidiemogelijkheden.

Abonneren op RSS - Subsidies