Project “Op Roakeldais Op School”

Het project "Op Roakeldais Op School" is een educatief kunstproject rondom het bestaande folkloristisch dansfestival Op Roakeldais. Dans is niet in de kerndoelen van het primair onderwijs opgenomen, waardoor veel kinderen er niet of nauwelijks mee in aanraking komen. Wanneer dit project structureel een plaats zou kunnen krijgen binnen de educatieve poot van het festival Op Roakeldais, worden jaarlijks leerlingen van basisscholen uit Warffum en omgeving in aanraking gebracht met dans. 

Projectplan

Het project is in duidelijke hoofdstukken beschreven. De inhoud, de context, het doel, het bereik, de organisatie, de pr, het tijdpad, opbouw financiën met de begroting en hoe het project geëvalueerd gaat worden. Het hele projectplan is hier te lezen.

Uit het projectplan
Jaarlijks is in het dorp Warffum, in de kop van Groningen, het epicentrum van een enorme cultuurshock. Hier wordt namelijk het festival Op Roakeldais georganiseerd. Een uniek festival voor Warffum met uitstraling naar de provincie en daarbuiten.

Op Roakeldais is een folkloristisch dansfestival vol beweging, kleur, klank en ingehouden passie. Een feest van vriendschap en verbroedering tussen mensen uit alle werelddelen. Ongeveer 15 dansgroepen van over de hele wereld geven tijdens het festival diverse spectaculaire optredens in de stijl en kostuums van het land of de streek waar ze vandaan komen. De groepen verblijven gedurende het festival bij gastgezinnen uit Warffum en directe omgeving.
Ondanks het unieke karakter van Op Roakeldais is er ook reden voor bezorgdheid. Het publiek vergrijst en het is lastig een breed, jong publiek enthousiast te maken voor het festival. Het intensiever betrekken van het onderwijs is onderdeel van de nieuwe plannen.

Om de leerlingen van de basisscholen in de regio meer te betrekken bij het festival heeft Hannelore Duynstee het project "Op Roakeldais Op School" ontwikkeld. Zij is docent werelddans en verzorgt werelddansprojecten op scholen in het primair basisonderwijs en speciaal onderwijs. Het doel is kinderen kennis te laten maken met de vele verschillende culturen en daarmee dansstijlen die de wereld rijk is, onder het motto: Beleef de wereld door dans

Marketingplan

Naast het projectplan heeft Danspalet een uitgebreid marketingplan geschreven voor “Op Roakeldais Op School” Hierin wordt beschreven: de context, strategische en organisatorische uitgangspunten, interne en externe analyse, marketingcommunicatiedoelgroep, marketingcommunicatiedoelstellingen, inzet marketingcommunicatiemix, resultaatmeting, financiën en planning.  De begroting van het marketingplan is niet opgenomen in de financiën van het projectplan. Lees  het uitgebreide marketingplan hier.

Uit het marketingplan
Danspalet heeft op eigen initiatief het project “Op Roakeldais  Op School” ontwikkeld. Het festivalbestuur van de stichting Op Roakeldais is bij de ontwikkeling in een later stadium betrokken geraakt en geeft haar volledige steun voor dit project. Zij zal waar nodig faciliteren op het gebied van rechtsgeldigheid richting subsidiënten en praktisch-organisatorische zaken.

Unique Selling Points

  • Een dergelijk educatief verdiepingsproject, gekoppeld aan een festival, wordt nergens in de drie noordelijke provincies geboden.
  • Scholen krijgen een belangrijke plaats in het programma van een festival en krijgen daardoor positieve naamsbekendheid; ze tonen hun geëngageerd-zijn met cultuur.
  • De kinderen doen podiumervaring op wat hun zelfvertrouwen doet groeien.

Communicatiestrategie
De communicatiestrategie is erop gericht scholen te enthousiasmeren voor een project dat vanuit een grote mate van deskundigheid danseducatie biedt en daarmee verdieping geeft aan en verbinding met het festival Op Roakeldais. In de communicatie naar de scholen moet duidelijk worden dat de inhoud van het project een grote toegevoegde waarde heeft: kinderen zijn in beweging, de muzikaliteit wordt ontwikkeld, er wordt een grote mate van sociale vaardigheden ingezet en kinderen verdiepen zich in een andere cultuur.

Vanuit het festival gezien is de betrokkenheid richting de scholen een belangrijk strategisch onderdeel. Als festival laat je zien deel uit te maken van een sociale omgeving en die te willen betrekken bij je organisatie. Het festival biedt aan de scholen een podium waar zij zich voor een groot publiek kunnen presenteren en laat hen deel uitmaken van de internationale gemeenschap die zich daar op dat moment bevindt.

Met dank aan Hannelore Duynstee
Foto's Hans-Peter Cordes - PR & Marketing festival Op Roakeldais

Stipe Best Practice voorbeeldproject Op Roakeldais op School
Stipe Best Practice voorbeeldproject Op Roakeldais op School
Stipe Best Practice voorbeeldproject Op Roakeldais op School
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-72257139-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); */?>