2018 staat in het teken van Culturele Hoofdstad 2018. Dat beperkt zich niet tot onze provinciehoofdstad, maar strekt zich uit over de hele provincie Friesland. Alle gemeenten schenken op hun eigen manier aandacht aan dit grote evenement.

Informatiebijeenkomst 9 maart in De Fryske Marren

We informeren over CH2018 en we zijn op zoek naar verenigingen, organisaties of mensen die ideeën hebben voor projecten in het kader van CH2018. Daarvoor is ook geld beschikbaar. Als gemeente stellen we namelijk subsidie beschikbaar voor de uitvoering van deze initiatieven. Daarom is er een subsidieregeling opgesteld. Op die manier proberen we het voor iedereen mogelijk te maken om mee te kunnen doen met CH2018. Natuurlijk willen we dan wel graag een plan zien hoe je een bijdrage wilt gaan inzetten.

Wat kan Culturele Hoofdstad precies voor u betekenen? Op welke manier kan u of uw vereniging, (culturele)instelling of organisatie hier aan meedoen? Welke rol heeft de gemeente? Wij nodigen u uit voor onze informatiebijeenkomst waarbij wij deze vragen uitgebreid bespreken. Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u op de pagina 'Informatiebijeenkomst Culturele Hoofdstad 2018'.