Lûd, 

0.000000,0.000000

Doelstellingen van ons project:
De band met het kerkje en de interesse in de historie en taal uit eigen streek versterken.
Dorpsgenoten de mogelijkheid bieden, actief deel te nemen aan culturele activiteiten en talent ontwikkelen.

52.905056,6.037067

Midden in het maisland tussen meters hoog mais, 2 avonden 4 verschillende optredens.

vrijdag 14 september treden op; Melle H Leegstra, Syra en Marije, Sietze v d Velde en Nynke's Toeterchicks

zaterdag 15 september treden op; Trienke Hoogenberg, Nayeli, WAT OARS!, Ate de Boer.

53.125152,5.998865

Stichting Kulturele Rûte Tsjûkemar (SKRT) houdt dit jaar voor de eerste keer een kunstweekend ‘Kunst en meer…’ met verrassende exposities op onverwachte plekken. Exposities, presentaties, en muzikale optredens; dit alles te vinden aan de zuidkant van het meer.

52.888406,5.799436

Wie is de baas in huis? Wat is echte liefde? En wie houdt wie voor de gek? Maak kennis met het huishouden van heer Lambertus, zijn huishoudster Serpintsje en zijn knecht Bokke in deze komische opera De Faam De Baas.

53.056111,5.403213

Koudum trekt elk jaar in het seizoen heel veel toeristen. Die willen we door middel van wandelroutes in en rond Koudum laten kennismaken met het dorp, haar geschiedenis en de natuur. Zo wordt het wandelen een ware ontdekkingsreis en een gezond tijdverdrijf.

52.914684,5.449050

Het kunstwerk ter herinnering aan CH2018 is te koop. Welke instantie heeft interesse in de aanschaf van dit bijzondere kunstobject?

52.967598,5.979637

Op 21 maart 2018 vindt de derde editie van De Zilveren Bal, 's werelds snelste schaatsshow, plaats in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Een nieuw schaatstoernooi waar Nederlands beste sprinters aan meedoen. Dit jaar staan o.a.

53.203429,5.769677

Ons streven is om in meerdere steden een impressie van een mediterraan dorp te exposeren. We hebben enkele keren met dit werk geëxposeerd o.a. op de vakantiebeurs in Antwerpen. Deze impressie stond eerder ook in tijdelijk leegstaande etalages in Bergen op Zoom en Etten-Leur.

53.201233,5.799913

Het interesseren, werven en voorbereiden van Friese jongens/kinderen uit de bovenbouw basisonderwijs voor deelname aan de in 2018 uit te voeren Friese Matthäus Passion.

53.033748,5.655647

wat foarôf gie is een samenspel van kunstwerken in diverse disciplines: beeldende kunst, proza en fotografie. Door middel van een reeks tentoonstellingen, een multimediapresentatie en een publicatie brengen de makers een eerbetoon aan onze voorouders en bespiegelen zij op de huidige tijd.

0.000000,0.000000

Een cabaretvoorstelling 

53.229408,5.775032

De literêre stêdskuier De Wuttelhaven del is in projekt binnen Lân fan Taal dat yn it neijier fan 2018 plakfine sil. De kuier is fundearre op de oarlochsroman fan Gysbert Japixcpriiswinner Steven H.P. de Jong.

0.000000,0.000000

De afgelopen drie maanden heeft het team van nieuwkomersschool Master Amiko geleerd om gebaren te gebruiken in de communicatie met leerlingen. De gebaren zijn ontleend uit de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en ondersteunen de gesproken taal.

53.042213,5.656894

Muziekfestival Fryskbloed, Waar friesbloedige, bekende en onbekende, jonge en oudere artiesten kunnen komen optreden in Drachten.

53.092581,6.058637

Een moordenaar

53.199833,5.800210

De Walk of Life is een fascinerence, creatieve en interactieve wandeling door Leeuwarden en Europa van 1917 tot 2017.

53.203139,5.794214

Sam Hamers organiseert in juni 2018 een kunstroute voor professionele kunstenaars met autisme. Er is een aantal werkgevers benaderd aan/ rondom  de Tesselschade straat die ook al werken met mensen met een beperking.

53.199101,5.781251

Domino Design, Hof der Schone Kunsten is een online warenhuis met een shop-in-shop structuur. Een kunstenaar of Arts & Crafts professional kan hier een webshop nemen in het warenhuis. Een beetje zoals de Bijenkorf maar dan online.

53.088614,6.868308

Tweejaarlijks heeft in het Friese dorp Exmorra het dichtersfestival ‘Dichter op de Deel’ plaats, dat inmiddels is uitgegroeid tot een van de meest succesvolle poëzie-evenementen in Friesland. Het is een project van de Kunstvereniging Kunst Achter Dijken in Súdwest Fryslân.

53.061477,5.494561

Zingen zoor de Culturele Hoofdstad

53.201233,5.799913

Mildam, Katlijk en Bontebok gaan samen toewerken naar een evenementendag op 15 september 2018. In de drie dorpen worden activiteiten opgezet rond een hotspot in elk dorp. De verbinding ontstaat door het ontwerpen van routes tussen de dorpen voor wandelen, kano en fietsen.

52.938033,5.999211

‘Tekens van het land’ is de naam van een veelzijdig kunstproject, geïnitieerd door beeldend kunstenaars Truus Huijbregts en Cora Jongsma. Cora en Truus worden ieder op eigen wijze in hun werk geïnspireerd door het landschap en dat wat dat landschap te vertellen heeft. Zij lezen het land.

53.144833,5.673228

Landschapsproject in Bildtse graanakkers. Grootschalige geometrische patronen aangebracht door kunsternaars in Bildtse graanakkers als ode aan M.C. Escher naar aanleiding van de Escher tentoonstelling in het Fries Museum in 2018

53.298274,5.693199

Underweis mei Sterke Punten

Fanôf novimber 2017 sille wy hjirmei lâns tsien teaters, doarpshuzen en ferienings. Yn Fryslân, mar ek oer de provinsjegrins. Jo kinne derby wêze. Yn ús aginda fan de webside fine jo de ferskillende lokaasjes en data.

52.974634,5.797665

In de afgelopen jaren heeft in Dokkum een bloemenpracht geschitterd op de bolwerken rondom de binnenstad. Mede in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad (LF2018) wil het bestuur van Stichting Dokkum Tulpenstad in het komende voorjaar de stad weer voorzien van bolbloemen.

53.331108,6.011596

De stichting Panorama FryslânFraneker 2018 heeft een initiatief genomen om een panorama te laten schilderen door (ex) psychiatrische cliënten samen met kunstenares Baukje Spaltro op het terrein van de Geestelijke Gezondheidszorg Friesland (GGZ-F) in Franeker.

53.186104,5.526360

Het Crimean Chamber Choir een proffesioneel koor uit de plaats Simferopol de Krim(Oekraine) wil graag in Nederland meer bekendheid krijgen.

0.000000,0.000000

Met Culturele Hoofdstad 2018 is er een prachtige kans ontstaan om een podium te bieden aan alle groepen amateurkunstenaars die met passie werken maar geen gelegenheid hebben om hun werk aan een groter publiek te laten zien.
 

53.201233,5.799913

Samen met verschillende culturele commissies, Teatergroep Sult en Pieter Stellingwerf wordt er in 2018 een theaterspectakel georganiseerd, gedragen door de mienskip. De voorstelling speelt zich af op en bij het water, waarbij een brug centraal staat.

53.023416,5.481658

Cultureel en culinair festival Oer ’t Dok van 9 juni tot en met 18 juni

53.172104,5.411965

Met een roadtrip door Europa wil ik het belang van ambacht laten zien zodat ik een ander perspectief op onze consumptiemaatschappij biedt. Jij kunt daar ook onderdeel van zijn!

0.000000,0.000000

Welke vrouw verdient een standbeeld?

0.000000,0.000000

Ieder mens heeft verhalen. Persoonlijke verhalen, verhalen over de eigen achtergrond. Iedere regio heeft ook verhalen. Volksverhalen, verhalen over de geschiedenis. Met The Tale Trail willen we die verhalen laten horen en laten beleven.

53.201233,5.799913

Korte opzet/ businessplan project voor LF2018 Dongeradeel
Uitvoerenden: alle korpsen, koren, toneelclubs van Dongeradeel west en oost;
Wanneer:           Rond de kerst van 2018;

53.325545,6.000146

Het groene van Leeuwarden: 

fiets/wandel/vaar routes langs het groene van Leeuwarden met gebruikmaking van meest al bestaande routes en bestaande plekken. 

53.201233,5.799913

Door middel van ons project HAMECC2018,  willen wij in het jaar 2018, radiozendamateurs wereldwijd informeren over Friesland en de Friese 11-steden in het bijzonder. Ons project sluit perfect aan bij het centrale thema van KH2018; Verbinding van mensen.

53.199810,5.800222

Met PositiviTea 2018 gaat Grienskip Mobiele zelfpluk theetuin, samen met bewoners, (volks)tuinen uit Leeuwarden en een eco-tuin uit Malta een melange samenstellen en verkopen van gedroogde (biologische) kruidenthee.

53.202839,5.801520

In 2015 is een cultureel uitwisselingsproject in de beeldende kunst gestart. Het project heeft tot doel beeldende kunst, met name die van Friese bodem, onder de aandacht te brengen van een breed publiek en zo een waardevolle bijdrage te leveren aan de manifestatie Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoo

0.000000,0.000000

Met het project Mooie Plaatsys, een tijdsdocument over de identiteit van de Bilkert en de verbondenheid die men voelt met de streek, in een tijd waarin de gemeente als zodanig verdwijnt, bundelen fotografe Baukje Venema en fotojournaliste Gitte Brugman hun krachten om dit vast te leggen in woord

53.286297,5.643798

Schelf 2018: Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018. Een eigenwijze aethertheater productie, waarin een bont gezelschap zijn uiterste best doet om dwars te liggen. Of beter gezegd: tegen de stroom in te roeien.

0.000000,0.000000

‘Oorlogskind’ is een productie van NHL Productiehuis de Kunsten o.l.v. productieleider Detsje IJkema en artistiek leider Vera Mulder.

53.199498,5.790265

“De Zaak Mata Hari” is een operaproject van  de stichting De Kleine opera (www.dekleineopera.nl).

53.200016,5.789913

Twee professsionele acteurs  strijken 3 dagen neer in een zorg-/wooncentrum, maken kennis met de bewoners en medewerkers en hun verhalen.

Deze verhalen worden gebruikt in de voorstelling.

52.132633,5.291266

Het Kunstcongres met perspectief is dé plek voor creatieven met een arbeidsbeperking die beeldende kunst maken. Dus voor belangstellenden met een Wajong-, WIA- of WAO-uitkering en de mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak.  

Wat?

0.000000,0.000000

Alle Frysktaligen dy’t wiis binne mei it Frysk kinne daliks úteinsette mei it oerdragen fan sa’n fiif Fryske wurden deis oan net-Frysktaligen dy’t de taal behâlde wolle.

53.201233,5.799913

Balk heeft elk jaar een culturele markt. Mijn plan is om daarbij aan te sluiten met een straattheaterfestival.

52.898990,5.587528

“Fitale âlderen foar kwetsbare âlderen” Certificeringstraject voor het spelen van huiskamervoorstellingen volgens de Veder Methode voor ouderen met dementie

53.201233,5.799913

Dieptestudy (kronyk) per  straat per gebouw (die er in 1887 stonden totaal ca.100) 

Verhaal per gebouw, ferkorte kronyk op A3-formaat, Verwijzing naar lange versie.

53.299620,5.718171

In het kader van Leeuwarden Hoofstad 2018 leek het mij een leuk idee om mijn eigen tuin open te stellen voor de echte sterrenliefhebbers. Regelmatig bewonder ik de ISS. of satelieten doe overkomen en duidelijk te zien zijn. Via de daarvoor bestemde Apps.

53.278267,5.754993

No-nonsense toeristische informatie voor jonge reizigers. USE-IT kaarten worden gemaakt door jonge locals voor jonge reizigers. De kaart is gratis, up-to-date en niet commercieel. 

53.201233,5.799913

Het ligt in de bedoeling om in een familievoorstelling het item "biodiversiteit en duurzaamheid" vorm te geven. We willen proberen  door middel van live muziek, beeldmateriaal en theater op een humoristische manier het publiek kennis te laten nemen van deze "hot items"!

52.971552,5.605224

Lokaal (streek)product bedenken, ontwikkelen, produceren en verkopen in een workshop van ± 3 maanden

Wat zou jij graag mee willen nemen uit Fryslân als je op bezoek gaat bij vrienden of familie? Wat vind jij dat past bij jouw streek en er echt moet komen?

52.985748,6.005049

Cd: “Leeuwarden culturele hoofdstad van mijn dromen”

53.201233,5.799913

2017 – 2018 Fabels met kleurkrijt Productie voor Culturele Hoofdstad 2018. Ondersteund door o.a. De Vestdijkkring, Anton Wachterprijs, Hannemahuis en de fam. Vestdijk (o.a. samenwerking met de zoon van Simon Vestdijk).

0.000000,0.000000

Aangezien Leeuwarden de geboortestad van Escher is, zou er eigenlijk in 2018 een Coole expo moeten zijn met als thema Wiskunde en Kunst.

53.201233,5.799913

Veel mensen zijn bekend met het festival Edinburgh in Schotland.

Uit dit festival willen we het grootste evenement kopieeren naar Leeuwarden te weten de tattoo of de taptoe

0.000000,0.000000

Projectplan: Het Gogyoshi Art Project international (GAPi) Leeuwarden 2018
Projectleiding: Ed Hanssen (initiatiefnemer / organisator), Limburg en Fred van Welie (mede-organisator), Flevoland

53.041664,5.673571

De Parade is een presentatie door muziekverenigingen, koren, ensembles individuele muzikanten en theater gezelschappen in de hoofdkernen van Achtkarspelen:                                                                                                     Buitenpost, Gerkesklooster/ Stroobos, Aug

53.174097,6.140304

Muziekgroep Kapriol'! brengt liederen en dansmelodieën die gebaseerd zijn op oude Friese bronnen. Van dit bijna vergeten repertoire heeft de groep kleurrijke, vrije bewerkingen gemaakt.

53.058894,6.320180

Het betreft het produceren van twee boeken:

53.213125,5.944094

De poppen reizen in de trein met de poppenspeler en onderweg vragen ze aan de medereizigers van alles en nogwat. De reizigers worden uitgenodigd tot een gesprek met de poppen en elkaar, en kunnen ook zelf een van de poppen in de hand nemen en ermee spelen.

53.174638,5.425152

Wachten op de Liefde, een voorstelling met dans, muziek en poezie in het Leeuwarde Bos op 2,3,4,9,10 en 11 september 2016.

53.221998,5.799090

Iepen Doar(p) heeft als doel om in de aanloop naar 2018, het jaar dat Leeuwarden – Friesland, culturele hoofdstad van Europa is, een jaar dat als thema heeft: Iepen mienskip, criss crossing communities, alle 128 huishoudens van het dorp Feanwâldsterwâl audiovisueel te portretteren.

53.227422,5.975230

In het voorjaar van 2015 hebben wij (regisseur Max Lunter, producent Hidde de Vries, scenarioschrijver Wessel de Vries, acteurs Bart Harder, Ali Zijlstra en Nuria Zantman, componist René Thie en productieleider Domenica Tundo) ons eigen filmcollectief opgericht met een duidelijk doel: in 2018 onz

53.202975,5.789690

In het Rijsterbos, gelegen aan de boorden van het IJsselmeer, tonen 15 internationale kunstenaars hun werk geïnspireerd op het thema 'Natuur en Milieu'. De kunst kan betrekking hebben op de prachtige groene omgeving of op bijvoorbeeld de klimaatverandering.

52.862293,5.498659

Doelstelling van de stichting is het leggen van een relatie tussen mode, vormgeving, design, architectuur en natuurbeleving ter bevordering van de culturele en maatschappelijke vorming. De kernprincipes van Wad & Design zijn erfgoed, ambacht en duurzaamheid.

53.478596,6.156031

Hallo, Ik ben Mathijs (19) en ik studeer in de Hanzestad Deventer. Ik heb een geweldig idee om de Friese eenheid te versterken met een unieke stunt! Bijna elke weekend ga (ging) ik terug naar mijn ouders in Friesland. Ik moet dan overstappen van trein in Zwolle.

52.504345,6.094569

Poezijpaad Oranjewoud

52.950038,5.968876

Via dit project geeft Hurdegarijp een kijkje keuken van het culturele speel van Hurdegaryp. 

Hurdegarijp gaat zich presenteren.

53.207319,5.947188

Het landartproject Wettermerk, is een grote, archaïsche tekening die ca. 16 hectare beslaat.

53.048308,5.922582

TURF

53.001945,6.063390

Zomer 2018 worden er in het Waltahûs roulerende exposities (o.a. van Jaring Douwes Walta schilder 1887-1971) en educatieve workshops (o.a. lezingen over archeologie en lokale (kerk) geschiedenis) georganiseerd waarbij de jeugd niet vergeten zal worden (foardrachtskriich). 

53.139572,5.784866

Het Indische woord Goena Goena betekent 'Stille kracht', een oosterse mystiek die terugkomt in het oude Javaanse geloof en die tot uitdrukking komt in de natuur en de mens.

0.000000,0.000000

De 4e editie van het 1 daagse gratis toegankelijke Vijverpark Festival Leeuwarden wordt georganiseerd in het Vijverpark, gelegen aan de Bleeklaan in de Vlietzone in Leeuwarden.

53.204237,5.807420

Klinke & daverje | Grou2018 - Culturele Hoofdstad en de Halbertsma's

Het hele jaar 2018 in het teken van de broers Halbertsma en hun culturele betekenis voor Fryslan, Nederland en Europa. Klinkt ambitieus, maar dat gaan we in Grou doen! De volgende programmadelen kort toegelicht:

53.094949,5.838868

Reizen over de Centrale As wordt een cultureel evenement door inwoners en amateurkunstenaars uit gemeenschappen grenzend aan de Centrale As.

53.205178,5.983658

Kinderen maken op een paneel bouwwerken van karton (bijv. beschilderde kartonnen dozen). Ze bedenken daar een verhaal bij, schilderen decors, knippen poppetjes uit, zoeken muziekjes erbij, repeteren. Zo ontstaan huizen met een verhaal en deze huizen vormen samen een wijk.

53.191129,5.784758

Project DOORGEEFBOEK WARNS na 3 jaar afgerond

Het Doorgeefboek is een boek dat volgens de indeling van de buurten in Warns in de afgelopen 3 jaar een rondgang heeft gemaakt door het dorp en waarvoor alle bewoners gevraagd zijn er een bijdrage aan te leveren.

52.875904,5.408981

Hooggeëerde kijkers,

53.203032,5.842281

DeDansDivisie wil met het de voorstelling Dans, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder mensen met de ziekte van Parkinson de mogelijkheid geven zich te kunnen ontwikkelen tot danser/es in een artistieke productie.

53.201233,5.799913