De financiering van culturele projecten en evenementen bestaat meestal uit verschillende bronnen. De financieringsvormen kun je indelen in fondsen, subsidies, sponsoren, waar crowdfunding onder valt en eigen inkomsten. Gemeenten en provincie verstrekken subsidies. Fondsen zijn in te delen in regionaal, provinciaal en landelijk. Voor bijdrage in de financiering is het goed om op alle drie niveaus te onderzoeken waar het project voor in aanmerking komt.

Voorbeelden
Landelijke fonds - Prins Bernhard Cultuurfonds
Provinciaal fonds – Iepen Mienskipsfûns Fryslân
Regionaal fonds - Old Burger Weeshuis
Voor een overzicht van fondsen en subsidieregelingen die voor Friese projecten van toepassing kunnen zijn is er de fondsendatabase van Keunstwurk.

Doelstelling
Zowel fondsen als subsidie regelingen hebben een eigen doelstelling waarvoor ze een financiële bijdrage willen geven. In een aanvraag bij een fonds of subsidie benadruk je daarom in de beschrijving van het project de overeenkomstige doelen.

Originaliteit
Een fonds selecteert projecten onder meer op originaliteit. Geef veel aandacht aan de omschrijving van het artistieke plan. Tevens letten ze sterk op een realistische begroting en hoe je de verwachte kosten gaat financieren.  Een project krijgt meer waardering als het zelf ook zorgt voor financiering en niet alleen z’n hand ophoudt. Vraag een financiële bijdrage dat overeenkomt met wat gewoon is voor die regeling van de gemeente of fonds.

Deadline
Fondsen, gemeenten en de provincie hanteren een deadline voor aanvragen. Soms is dat één deadline per jaar, soms is er de mogelijkheid om meerdere keren per jaar een aanvraag te doen. Hou voor de planning van het project ook rekening met het beslissingstermijn die gehanteerd wordt. Over het algemeen worden financiële bijdrage niet gegeven aan projecten die al gestart zijn.

In de Kennisbank is gerichte informatie te vinden over het vinden en selecteren van passende fondsen. Bijvoorbeeld: Past de doelstelling van je project wel voldoende bij een fonds? Hoe doe ik een kansrijke aanvraag, etc.

Bekijk de fondsendatabase van Keunstwurk