70
Reageren
Zoekvraag: 
Kamerkoor Marum is op zoek naar persoon die een aantal nocturnes van Mozart kan vertalen van het Duits naar zingbaar Fries. Daarnaast personen die ons behulpzaam kunnen zijn op gebied van vinden sponsoren en personen die behulpzaam kunnen zijn bij het ontwikkelen van publiciteit.
klassiek koormuziek in t,Fries
06 oktober 2018 tot 22 december 2018
Projectomschrijving: 

Het kamerkoor Marum, een goed zingend kamerkoor, met leden uit de provincies Friesland, Drenthe en Groningen, is er van overtuigd dat wanneer klassieke koormuziek wordt aangeboden in de eigen taal het aantal geintresseerde bezoekers van concerten zal toenemen. Om "de proef op de som" te nemen wil het kamerkoor een aantal nocturnes van Mozart laten vertalen van het Duits naar het Fries.Door na concerten intensief te overleggen met bezoekers wil men kijken hoe dit is ontvangen.Door sponsoren te benaderen wil men proberen de concerten financieel budget neutraal te laten verlopen.De planning van het aantal concerten is voorlopig vast gelegd op maximaal 2 concerten maar bij gebleken belangstelling kan dit aantal uitgebreid worden.

Onderbouwing van je project: 

Het kamerkoor denkt met het vinden van een aantal sponsoren kostendekkend te kunnen werken. Gemiddeld kost een concert inclusief voorbereiding ,huur concert ruimte , publiciteit ,kosten dirigent,drukwerk ,catering enz. tussen de €1200,00 euro en €1500,00 euro. Het koor denkt dat 50% kan worden gedekt door inkomsten bezoekers en de andere helft dient te worden gevonden d.m.v. sponsoring. 

Achtergrond van de cultuurmakers: 

Het kamerkoor Marum bestaat uit 24 leden afkomstig uit de navolgende provincies.Friesland,Drenthe en Groningen.Het Koor staat onder leiding van Bekend en bekwaam dirigent Bernard Slofstra die bloeiende muziek praktijk heeft in o.a. Nieuw Roden. belanrijk binnen het kamerkoor is zuiver zingen door een harmonieuze koorklank. Een deel van de repetitie wordt dan ook besteed aan stemvorming.Recentelijk heeft het koor nog een prachtig concert verzorgd in de Margaretha kerk te Norg om haar 10 jarig jubileum te vieren. 

Contactpersoon: 
Hillie Veen-Neef
E-mailadres: 
hillieveen@hotmail.com
Telefoon: 
0594-643391
Discipline: 
Muziek
Zoekvraag categorie: 
Communicatie
Educatie
Financiën
Overig