Leeuwarden
03 februari 2016

Debatreeks 'Kunst in Fryslân'

Keunstwurk organiseert in samenwerking met De Moanne een aantal debatten over de kunst in Fryslân. De reeks bestaat uit vier debatten oveamateurkunst, kunsteducatie, beeldende kunst en kunstondersteuning. 

Aanleiding voor deze debatreeks over de kunstensector is de nog te schrijven cultuurnota van de provincie, maar natuurlijk vooral de komst van Culturele Hoofdstad 2018 en de effecten van dat evenement. Het debat wil een aanzet geven tot nieuw beleid en tot inspiratie voor een betere ondersteuning van de kunsten als wezenlijk deel van de samenleving in deze provincie.

Het debat kunsteducatie in het voortgezet onderwijs vindt plaats op woensdagavond 3 februari

Het debat over kunsteducatie in het voortgezet onderwijs moet in de eerste plaats een ontmoeting zijn tussen beleidsmakers, culturele organisaties, docenten CKV en KCV, iedereen die vernieuwing in de kunsteducatie een warm hart toe draagt èn leerlingen zelf. De aftrap wordt gegeven door een inleiding door prof. Barend van Heusden, bekend van het onderzoek ‘Cultuur in de Spiegel’. Als kader voor deze avond schreef hij een artikel dat De Moanne eind januari online en in het eerste nummer van dit jaar publiceert.

Met twee pitches uit de praktijk wordt dit kader verder ingevuld. De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden hebben gezamenlijk het initiatief genomen om een pilot uit te voeren in het VO. Maaike Beckers (prov. Fryslân) en Bente van Berkum (gemeente Leeuwarden) vertellen in een korte pitch de inhoud en achtergrond van dit initiatief. Hennie Dijk van het Lauwers College licht toe, wat de pilot in de school inhoudt. Daarnaast licht een culturele instelling het concept 'Creative Learning' toe. Deze praktijkpresentaties worden afgewisseld door korte interviews met leerlingen van verschillende scholen.

Datum: woensdag 3 februari
Tijd: 20:00 – 21:30 uur
Locatie: Huis voor Amateurkunst, Keunstwurk
Adres: Wissesdwinger 1, 8911 ER Leeuwarden

Aanmelden

Andere data

- Woensdag 6 april 2016 - Beeldende kunst 
- Woensdag 18 mei 2016 - Slotdebat 

Lees hier het verslag.  van woensdag 14 oktober - 'Vernieuwing van amateurkunst in Fryslân'